Συστάσεις για Μελλοντική Πολιτική στις Η.Π.Α

Η δημοσιευμένη εργασία πραγματεύεται πέντε νέες πολιτικές που θα εφαρμοστούν στο μέλλον: α) Οι ΗΠΑ θα πρέπει να αναθεωρήσουν και να επαναπροσδιορίσουν τον όρο «άτυπος φροντιστής» καθώς ο τρέχων είναι διφορούμενος β) Η επίσημη και η άτυπη υγειονομική περίθαλψη θα πρέπει να συντονίζονται μεταξύ τους για να διασφαλίσουν ότι το τελευταίο εφαρμόζει τις καλές πρακτικές […]