Συστάσεις για τον Τομέα Φροντίδας της Ινδίας

Οι συνθήκες του τομέα περίθαλψης είναι άθλιες στην Ινδία, καθώς η κυβέρνηση δεν εφαρμόζει πολιτικές για την προώθησή του και ο τομέας παραμελείται. Αυτό το έγγραφο προτείνει ορισμένες πολιτικές για την αύξηση της υποστήριξης των φροντιστών. Συνοπτικά, η κυβέρνηση θα πρέπει να αναγνωρίσει τους μη αμειβόμενους φροντιστές σε πρωτοβουλίες πολιτικής, να παρέχει άμεση οικονομική στήριξη […]