Ευκαιρίες κατάρτισης και απασχόλησης για μετανάστριες στον τομέα της υγείας και της περίθαλψης στην Αυστρία – Προκλήσεις και συστάσεις

Αυτό το έγγραφο εκπονήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Leonardo Da Vinci. Στόχος αυτού του έργου είναι να διευκολύνει την πρόσβαση των μεταναστριών σε κατάρτιση και θέσεις εργασίας στον τομέα της υγείας και της περίθαλψης. Στο πλαίσιο αυτό, η συνεργασία 21 συνολικά οργανισμών από έξι χώρες (οι επιχειρησιακοί εταίροι περιλαμβάνουν 8 οργανισμούς από τη Βουλγαρία, τη […]