Digital Library

Bakım Sektöründe Göçmen Kadınların Özellikleri

Bu yazıda araştırmacı, Yunanistan’daki bakım sektörünün özelliklerini, göçmen kadınların rolünü, cinsiyet ve ulusal köken ayrımcılığını ayrıntılı olarak incelemektedir. 75 yaşın üzerindeki insanların % 41,9’u akrabası olmayanlardan bakım hizmeti aldığından dolayı Yunanistan’daki bakım sektörü son derece büyüktür. Çünkü Çoğunlukla Arnavutluk ve Ukrayna’dan gelen daha fazla kadın göçmen, her yıl ev işleri alanında yer almakta ve yaşlılara çeşitli ev hizmetleri veya bakım hizmetleri sunmaktadır. Bu nedenle, bakım sektörlerinin mevzuat önlemlerinin doğru uygulanması durumunda ülke ekonomisi büyük ölçüde etkilenebilir. Ne yazık ki, göçmenlerin çoğu belgesiz, kayıt dışı ortamlarda çalışarak gelecekteki emekli maaşlarını riske atarken, birçoğu işverenleri tarafından kötü niyetli davranışlar yaşamaktadır. Gelirle ilgili olarak, yerli bakım çalışanlarının önemli ölçüde göçmenlerden daha fazla (yaklaşık. 635 EURO) ücret aldıkları görülmektedir (yakl. 1044 EUR) ; erkek bakım çalışanlarının cinsiyetler arasında daha yüksek gelire sahip olması, hem cinsiyete hem de ulusal kökenlere dayanan ayrımcılık anlamına gelmektedir.

VERİ

 • Kategori
  Araçlar ve kaynaklar
 • Kaynak Ülke
  Yunanistan
 • Dil
  Yunan
 • Kaynak Türü
  Belge Web sitesi

LİNKLER

Project n° 2020-1-FR01-KA204-080142

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.