Kategori
Kaynak Ülke
Dil
Kaynak Türü

Sonuçlar: 151

"Hastayı Tedavi Etme Teknikleri"

Bu araç, kullanan kişiyi düşünmeye, yaratmaya, ve yeni fırsatları keşfederek ufkunu genişletmeye davet etmeyi amaçlar. Bunu yapmak için, profesyonel jestleri tasvir eden profesyonel çevre resimleri kullanılır, ve gerekli yöntemler bağlamında,...
Araçlar ve kaynaklar Fransa Fransızca Web sitesi

“"Wallonie'de Çeşitlilik” online platformu- Belçika

Bu platform, insan kaynakları ve iş piyasasındaki çeşitliliğin idare edilmesini desteklemek amacıyla, bir grup araç ve bilgiyi bir araya getirmiştir. İş verenler, çalışanlar, ve diğer ilgili kişiler broşürler, yazılı kaynaklar,...
Araçlar ve kaynaklar Belçika Fransızca Web sitesi

“CMinaR: Mültecilere ve göçmenlere danışmanlık için yüksek öğretim kursu ve hizmet içi eğitim”

Artan mülteci ve göçmen akını ile birlikte, ortaya çıkan sorunlar için bir çözüm bulma stratejisi geliştirme ihtiyacı, ilgili ülkelerin işbirliğine yol açmıştır. CMinar Projesi mülteci ve göçmenlerin sosyal ve ekonomik...
İyi uygulamalar Türkiye İngilizce Türkçe Web sitesi

“KENDİ DOSTUM” (SELF-MATE)

Bu, hem dijital beceriler hem de hanehalkı finansman yönetimi açısından güçlendirme için temel oluşturabilecek basit erişim materyalleri oluşturarak, finansal hizmetlere bağlı eğitim açısından daha az fırsata sahip kişilerin ihtiyaçlarını karşılamaya...
İyi uygulamalar Türkiye Türkçe Web sitesi

”Fransa'nın ihtiyaçları varsa, buradayız": COVID-19 ile savaşmaya istekli göçmen bakıcılar

Covid 19 sağlık krizi esnasında, sağlık hizmetleri alanında beceri sahibi mülteci ve sığınmacılar, hastanelerde yardım etmek üzere gönüllü oldular. Bu makale, diplomaları Fransa’da geçerli olmasa bile, sağlık sektörürünün aşı kampanyasına...
Araçlar ve kaynaklar Fransa Fransızca Web sitesi

11. İlerleme Planı çerçevesinde Gelişmede Kadının Rolü üzerine bir Uzman Raporu

Bu rapor, üniversiteler ve kamu kuruluşlarındaki pek çok uzman tarafından 11. İlerleme Planının 2019-2023 dönemi için, planın amaçlarını ortaya çıkarmak üzere bir girdi olarak hazırlanmıştır. Bu raporu hazırlamanın temelinde ise...
Politika belgeleri Türkiye Türkçe Belge

ABD'de Gelecek Politikalar için Öneriler

Yayınlanan makale, gelecekte uygulanacak beş yeni politikayı ele almaktadır: a) ABD, mevcut olan belirsiz olduğu için “gayri resmi bakıcı" terimini gözden geçirmeli ve yeniden tanımlamalıdır b) Resmi ve gayri resmi...
Politika belgeleri ABD İngilizce Belge

Action Emploi Réfugiés (AERé) (Mülteci İstihdam Eylemi)

Action Emploi Refugiés (Mülteci İstihdam Eylemi), Fransa'daki mültecileri ve işverenleri birbirine bağlayan bir hizmettir. AERe, 2016 yılında kurulmasının sonra, Fransa'da iş arayan mülteciler için bir referans aracı haline geldi. Derneğin...
Araçlar ve kaynaklar Fransa Fransızca Web sitesi

Akreditasyon ve Öncelikli Deneyimle Öğrenme

İş deneyimi olan 18 yaş üzeri olan ancak diploması olmayan herkes, belirli onaylı mesleklerdeki becerileri ücretsiz olarak alabilir. Bir onay merkezinde onaylanmış beceri testini geçtikten sonra, bölgesel geçerlilik adına verilen...
Araçlar ve kaynaklar Belçika Fransızca Web sitesi

Alzheimer Bakım Eğitim Programı

John Hopkins Üniversitesi'nin himayesinde, Yunanistan Metropolitan Üniversitesi 'nde Alzheimer hastalığından etkilenen insanlara bakım hizmeti veren bakıcılara en güncel uygulamaları sunan bir program uygulanmaktadır. Program, tıbbi / paramedikal profesyonellere ve aile...
İyi uygulamalar Yunanistan Yunan Web sitesi

AOSLA: Kaynaklar

Ulusal iş danışmanları derneği tarafından yayınlanan AÇIK Eğitim Kaynağı seti, çözüm bulmak adına soruların nasıl oluşturulacağını öğrenmek için yapılan grup aktiviteleri gibi yönleri kapsar.
Metodolojiler ve pedagojik yaklaşımlar İspanya İspanyolca Web sitesi

ARCADA

2005 yılınca CIRE derneği tarafından yayınlanan ARCADA projesi, Belçika’da yaşayan göçmenlerinin hayat gerçekleri ile uyumlu çalışma ve kurslar sunar. Bu proje, profesyonel olarak aktif olmaya istekli sığınmacılara, içinde bulundukları hassas...
İyi uygulamalar Belçika Fransızca Web sitesi

Avusturya'da Sağlık ve Bakım Sektöründe Göçmen Kadınlar için Eğitim ve İstihdam Olanakları - Zorluklar ve Öneriler

Bu belge Leonardo Da Vinci Programı kapsamında hazırlanmıştır. Bu projenin amacı, göçmen kadınların sağlık ve bakım sektöründeki işlere ulaşımını kolaylaştırmaktır. Bu çerçevede, 6 ülkeden toplam 21 kuruluşun iş birliği ile...
Metodolojiler ve pedagojik yaklaşımlar Avusturya İngilizce Belge

Bakıcılar için Bakım Planı Rehberi

Bakım Planı Rehberi, kayıt dışı bakım çalışanları için tasarlanmış bir el kitabıdır. Kılavuz, bakım görevlisini güncel konulardan haberdar olmak, zaman yönetimi, stres ve kriz yönetimi ipuçları ve bakıcılığı kolaylaştırmak için...
Metodolojiler ve pedagojik yaklaşımlar Yunanistan Yunan Belge

Bakıcılar için Demans El Kitabı

Yunanistan'da demansı olan insan sayısı 200.000'dir, ancak hastalığın yönetimi ile ilgili eğitim araçlarının kalitesi tatmin edici değildir. El kitabı bakıcılar için tasarlanmıştır, ve demansın davranışsal belirtileri hakkında bilinçlendirme sunar ,...
Metodolojiler ve pedagojik yaklaşımlar Yunanistan Yunan Belge

Bakıcılar İçin Materyal

Psikogeriatrik Şirket ”Nestor", Alzheimer hastalığından etkilenen hastaların bakıcıları için bir web sitesi oluşturmuştur. Bu site, hastalığın temel ilkeleri, ev içindeki ve dışındaki hastaların güvenliği için genel kurallar ve bakıcıların yükünü...
Araçlar ve kaynaklar Yunanistan Yunan Belge Web sitesi

Bakıcılar için ücretsiz Çevrim İçi kurslar

Carers Trust, bakıcıları desteklemek için Çevrim İçi kurslar sağlar ve sundukları kursların çoğu ücretsizdir. Örneğin, Yetişkinlere bakmak, bakım rolü olan herkes için ücretsiz, giriş niteliğinde bir derstir. Bu ders Sosyal...
Metodolojiler ve pedagojik yaklaşımlar Birleşik Krallık İngilizce Web sitesi

Bakıcıları Desteklemek için Metodolojik Yaklaşım

Hastaları desteklemenin yanı sıra, bakıcılarına da danışmanlık ve destek sağlamak çok önemlidir. Yayınlanan makale, bakıcıları başarılı bir şekilde desteklemek için bütünsel bir metodolojiye, a) psikolojik destek b) maddi destek c)...
Metodolojiler ve pedagojik yaklaşımlar Yunanistan Yunan Belge

Bakım Çalışanları için Eğitim Modülleri ve Kurslar

Social Care Wales, bakıcıların bakıma ihtiyacı olan insanlarla iyi bir ‘önemli olan’ sohbete sahip olmalarına yardımcı olmak için video kaynakları geliştirdi. Bu, durumlarını, mevcut refahlarını ve onlara yardım etmek için...
Metodolojiler ve pedagojik yaklaşımlar Birleşik Krallık İngilizce Video

Bakım Çalışanları için Eğitim Modülleri ve Kursları - Demans ve Covıd 19

Social Care Wales, demansla yaşayan birini desteklemek için gereken temel beceriler hakkında hızlı bir öğrenme rehberi geliştirmiştir. Kılavuzun yeni bir bakıcının göreve başlamasında veya bakım çalışanlarının kendi zamanlarında okuması için...
Metodolojiler ve pedagojik yaklaşımlar Birleşik Krallık İngilizce Belge Video Web sitesi

Bakım Çalışanlarını Destekleme

Standart dışı bakıcılar, sevdiklerinin çeşitli kronik hastalıklarının sonuçlarıyla başa çıkmaya çağrılır. "Umut Ver" projesi, kanser hastası olan hastaların standart dışı bakım çalışanlarını ve mentorlarını, bilgilerini geliştirerek, danışmanlık desteği sağlayarak ve...
Projeler Yunanistan İngilizce Yunan Web sitesi

Bakım pedagojisi için temeller

Bu metnin dayandığı malzeme toplu olarak oluşturulmuştur: Dünyanın farklı yerlerinden, farklı deneyimlerden ve yaklaşımlardan gelen yansımalar, analizler ve öneriler vardır. Materyalin amacı, eğitim alanlarında bakımın pedagojisi için bazı yönelimler, bakış...
Metodolojiler ve pedagojik yaklaşımlar İspanya İspanyolca Belge

Bakım Sektörü Alanında Eğitim Programı

Eğitim programı, yaşlılar veya diğer savunmasız sosyal gruplar için bakım çalışmaları alanlarıyla ilgilenen veya bu alanlarda çalışan herkese yöneliktir. Seminer, Avrupa Bakım Sertifikası ile onaylanmıştır ve öğrenciye sosyal bakım konusuyla...
İyi uygulamalar Yunanistan Yunan Web sitesi

Bakım Sektöründe Göçmen Kadınların Özellikleri

Bu yazıda araştırmacı, Yunanistan'daki bakım sektörünün özelliklerini, göçmen kadınların rolünü, cinsiyet ve ulusal köken ayrımcılığını ayrıntılı olarak incelemektedir. 75 yaşın üzerindeki insanların % 41,9'u akrabası olmayanlardan bakım hizmeti aldığından dolayı...
Araçlar ve kaynaklar Yunanistan Yunan Belge Web sitesi

Bakım Sektörünün Kalitesini İyileştirmeye Yönelik Öneriler

Avrupa ve Dış Politika Helen Vakfı tarafından yayınlanan bu makale, kadın göçmen bakım çalışanlarının çalışma kalitesini artırabilecek birçok öneride bulunmaktadır. Öncelikle yazarlar, hükümetin göçmen kadınların yasal ve bağımsız statüsünün tanınmasını...
Politika belgeleri Yunanistan İngilizce Yunan Belge

Bakım ve eşit(siz)lik üzerine hikayeler

Bu belge bakım sektöründe çalışan ve eşitsizliğe maruz kalan göçmen kadınları anlatan bir derlemedir. Belgenin sonunda, özel alanlarda gerçekleştirilen bakım hizmetlerininde yaşanan, farkındalık geliştirmeye duyulan ihtiyaç, değer verme gibi bazı...
Araçlar ve kaynaklar İspanya İspanyolca Belge

Barışı Yaygınlaştırma Eğitimi Yaklaşımları, Metodolojisi ve Bakış Açıları

Barışı Yaygınlaştırma Eğitimi Yaklaşımları, Metodolojisi ve Bakış Açıları Projesi, Grundtvig Öğrenme Programı (Yaşam Boyu Öğrenme) kapsamında geliştirilmiştir ve yetişkin ve genç katılımcıların uluslararası diyalog, aktif vatandaşlık, ve cinsiyet eşitliği konularında...
Metodolojiler ve pedagojik yaklaşımlar Türkiye Türkçe Belge

Başkalarının Evlerinde Çalışan Kişilerin Korunmasına İlişkin Uygulama Kuralları

2016'ya doğru On Yıl Çerçevesinde Sosyal Ortaklık Anlaşması 2006– 2015“, 2. Kısım 23.2 bölümünde, Çalışma İlişkileri Komisyonu pratik bir kod geliştirme adına alınan bu karar : -" başka kişilerin evinde...
Politika belgeleri İrlanda İngilizce Web sitesi

Benim Adil Evim - Göçmen Hakları Merkezi İrlanda Kampanyası

İrlanda'daki göçmen evde bakım çalışanları, sömürü, düşük ücret ve tecrit deneyimlerini paylaşmak amacıyla Ev İşçileri Eylem Grubu'nu (DWAG) kurdu. Hükümete ve kötü niyetli işverenlere meydan okumak, daha fazla hak ve...
İyi uygulamalar İrlanda İngilizce Web sitesi

Brezilya'da Bakıcılar Hakkında Politika

Brezilya'da bakıcılar uzun saatler çalışmakta ve düşük ücret almaktadır. Karantina sırasında işler daha da kötüleşmesi ile birlikte, birçoğu işverenleri tarafından zorunlu olarak kendilerini evlerinde karantinaya almaya zorlanmıştır. Bununla beraber, işverenlerin...
Politika belgeleri Brezilya İngilizce Portekizce Belge Web sitesi

Büyük Bakım Hizmetleri Kooperatifi - Göçmen Hakları Merkezi İrlanda

2017 yılında MRCI, evde bakımda sürdürülebilir istihdam yaratmak ve İrlanda'daki göçmen evde bakım çalışanlarının karşılaştığı sorunları, özellikle kötü çalışma koşulları ve düşük ücret konularını çözmek için Avrupa Sosyal Fonu tarafından...
İyi uygulamalar İrlanda İngilizce Web sitesi

Çeşitlilik eğitimi için işe alım

Çeşitlilik için İşe Alım Konusunda Yeni Topluluklar Ortaklığı eğitimi, İK personeline ve / veya işe alım sürecine dahil olan kişilere yöneliktir. Bu alandaki uzmanlar tarafından kolaylaştırılan 3 saatlik, ücretsiz, çeşitlilik...
Metodolojiler ve pedagojik yaklaşımlar İrlanda İngilizce Web sitesi

Cinsel İstismara Uğrayan Kadın Bakım Çalışanlarına Destek

Bilimsel yarı yapılandırılmış görüşmeler sonucunda ortaya çıkan bu kılavuz, çalışma ortamında cinsel istismara uğrayan kadın ev çalışanların psikososyal destekleri konusunda eğitimciler yetiştirmek amacıyla hazırlanmıştır. Cinsel sömürü ve tacizle başa çıkmak...
Metodolojiler ve pedagojik yaklaşımlar Kıbrıs Yunan Belge

Cinsiyetçi bakış açısına yönelik iş danışmanlığı

Bu belge, oturumlarda cinsiyetçi bakış açısını da dahil eden iş danışmanlığını desteklemeyi hedefler. Nasıl ilerleneceğini ve göçmen kadın kullanıcıların nasıl anlaşılacağını gösteren özel bir bölüm içerir.
Metodolojiler ve pedagojik yaklaşımlar İspanya İspanyolca Belge

Claver SMJ Derneği Projesi

Claver Derneği Projesi, göçmen ve mültecilere yasal tavsiyelerde bulunur ve onları destekler, ayrıca yerel çalışanlaraın durumuna ve bakıma değer vermenin ihtiyacına karşı farkındalık geliştirir ve bakım sektöründeki kadınların liderlik özelliklerini...
Projeler İspanya İspanyolca Web sitesi

Çok yönlü bakım - Kuruluşlar için eğitim ve Destek

Crosscare, göçmenlerle ve ön saf çalışanlarla STK'larda çalışan kişilere eğitim ve destek sağlamaktadır. Eğitimler göçmenlik ve mülteci bilgileri (İrlanda'daki göçmenlerin hakları rehberi), sosyal refah, evsizlik riskleri ve sığınma sistemine giriş...
Metodolojiler ve pedagojik yaklaşımlar İrlanda İngilizce Web sitesi

COMBO'nun göçmen girişimcileri tarafından yayınlanan 9 proje

Bu makale, Makesense ve Elan Interculturel adlı iki kuruluş tarafından Mart 2019’da başlatılan COMBO adlı mesleki dahiliyet için oluşturulan destek programının sonuçlarına yöneliktir. ( https://combo.makesense.org/) Makale, girişimcilik yoluyla kültürel ve...
Araçlar ve kaynaklar Fransa Fransızca Web sitesi

DAHA KAPSAYICI BİR TOPLUM İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞMA

SINGA, kollektif zeka ve kültürlerarası değişime dayalı destek yoluyla, göç ile yeniliğe katkıda bulunmak amacıyla girişimcilik kursları sunmaktadır. SINGA, göçmenlerin veya dezavantajlı kişilerin girişimci projeler üzerine düşünmesini, geliştirmesini ve bunları...
İyi uygulamalar Fransa Arapça Fransızca İngilizce Web sitesi

Değerlendir: Yeterliliklerin sürekli değerlendirilmesi için araçlar ve istihdam desteğine yönelik yaklaşımlar

Bu Çevrim İçi değerlendirme aracı, şirketlerden ve eğitim merkezlerinden eğitmenler ve öğretmenler için faydalı bir kaynak olarak tasarlanmıştır. Değerlendirme aracı, çalışanların ve adayların performans göstergelerine ve ayrıca bireysel proje ile...
Araçlar ve kaynaklar Avrupa Birliği Alman Fransızca İngilizce İspanyolca İsveç Romence Belge Web sitesi

Devamlılık Projesi: Profesyoneller İçin Araç Kiti ve Elkitabı

Avrupa Komisyonu tarafından iyi bir uygulama olarak seçilen Forward projesi, göçmen kadınların sosyal içermesini iyileştirmeyi amaçlayan indirilebilir araç kutusu ve el kitabı sunmaktadır.
Araçlar ve kaynaklar Avrupa Birliği Alman Fince İngilizce İspanyolca İtalyan Litvanyalı Romence Web sitesi

DIŞARI-YANA-İÇERİ

OUT-SİDESİDE-İN, mültecilerin yetişkin eğitimine dahil edilmesine yönelik bir programdır. Gruplar arasındaki ayrımcılığı azaltmayı ve göçmen toplumlarda çok açılı bakış açılarını teşvik etmeyi amaçlayan iletişimsel ve etkileşimli kanallar sunar. Projenin ortak...
Projeler Türkiye Türkçe Web sitesi

EachOne

Aslında toplumsal bir hareket olarak hızla büyüyen bir sosyal iş girişim olan “Each One”, vatandaşlar, öğenciler, şirketler ve organizasyonlar vb.’ni bu ağda bir araya toplar. Bu kurumun ana amacı, toplumu...
Projeler Fransa Fransızca İngilizce Web sitesi

Eğiticilerin Eğitimi İçin Metodoloji ve Kılavuz

Bu rehber kitap, bir Türk organizasyonun da yer aldığı I’m Active+ adlı Erasmus+ projesi çerçevesinde hazırlandı. Projenin amacı, 20-64 yaş arası imkanı olmayan kadınların daha iyi istihdam edilebilirliği için anahtar...
Metodolojiler ve pedagojik yaklaşımlar Türkiye Fransızca Hırvatça İngilizce İtalyan Slovence Türkçe Belge

Eğitim ve Çalıştaylar - İrlanda Göçmen Konseyi (ICI)

ICI, göç ve göçmen haklarıyla ilgili temel konularda kuruluşlara, işletmelere, hizmetlere ve okullara özellikle Kültürler Arası ve Irkçılıkla Mücadele eğitimi, Çeşitlilik Konuları, Göç Süreci, göçmenlerin siyasi katılımı, Kaçakçılıkla Mücadele ve...
Metodolojiler ve pedagojik yaklaşımlar İrlanda İngilizce Web sitesi

Eğitimciler için rehber - Yetişkin göçmen gönüllüleri motive etmek ve diğer göçmenlerin öğrenmesini desteklemek üzere yöntemler ve öneriler

Bu “Eğitimci Rehberi”, göçmen ve mülteci entegrasyonunun teşvikini destelemek isteyen, yetişkin eğitimindeki eğitimci ve öğretmenlere hitap eder. Bu rehber göçmenlerin sosyal entegrasyonunu desteklemek üzere, gönüllülerin yanısıra profesyonellere, eğitimcilere ve yetişkin...
Metodolojiler ve pedagojik yaklaşımlar Türkiye Alman İngilizce İtalyan Romence Türkçe Yunan Belge

ELLE projesi: Okuryazarlık ve Dil eğitimi açısından göçmen kadınların güçlendirilmesi

Bu makale, bir Erasmus + programı olan ELLE projesi hakkındadır. Ortaklar ilk olarak, Avrupa'daki düşük vasıflı göçmen kadınların özel ihtiyaçlarına ilişkin bir değerlendirme üretmeye odaklandı. Daha sonra, yetişkin eğitimi ve...
Projeler Avrupa Birliği Fransızca Web sitesi

EPIC Programı - Business in the Community Ireland (BITC)

EPIC (Göçmen Topluluklardan insanlar için istihdam), bugüne kadar 101 milletten 3.000 kişiyi olumlu yönde etkileyen bir istihdam ve entegrasyon girişimidir. Avrupa Sosyal Fonu ve Adalet ve Eşitlik Bakanlığı tarafından desteklenmektedir....
Projeler İrlanda İngilizce Web sitesi

Ev Hizmetlerinde Çalışanların İstihdam Hakları - İşyeri İlişkileri Komisyonu (WRC)

İşyeri İlişkileri Komisyonu'nun temel işlevleri arasında işyeri ilişkilerinin iyileştirilmesi ve iyi işyeri ilişkilerinin sürdürülmesi, ilgili yasalara uyumun geliştirilmesi ve teşvik edilmesi, uygulama kurallarına uyuma ilişkin rehberlik sağlanması ve iş kanunlarıyla...
Araçlar ve kaynaklar İrlanda İngilizce Belge Web sitesi

Ev Hizmetlerinde Çalışanların İstihdam Hakları - Vatandaş Bilgileri

Vatandaş Bilgisi, İrlanda'daki herkesin sosyal ve medeni hakları hakkında bilgi sağlayan bir Hükümet kaynağıdır. İstihdam, sağlık, sosyal refah, para ve vergi, taşınma ülkesi, barınma, eğitim ve öğretim gibi çeşitli konularda...
Araçlar ve kaynaklar İrlanda İngilizce Web sitesi

Evde Bakım Sektöründe Ortaya Çıkan Sorunlar

Çeşitli hastalıklardan muzdarip hastalara kurum içi bakım hizmeti sunan bireyler, hastalarının hastalığı ile ilgili olarak eğitim ve deneyimlerden yoksundur. Ve çalışmalarının denetimi göz ardı edilmektedir, çünkü bir profesyonelin onları denetlemesi...
Araçlar ve kaynaklar Yunanistan İngilizce Yunan Belge

Fransa Bölgelerinde Göçmen Kadınların Entegrasyonu, Göç, Vatandaşlık, Gelişme

Bu video GRDR derneği tarafından geliştirilmiştir. Bu video, derneğin göçmen kadınların topluma daha iyi entegre olmalarına nasıl yardımcı olduğunu anlatıyor. Dernek şunları sunar: - Tematik değişim çalıştaylarının birlikte kolaylaştırılması -...
Araçlar ve kaynaklar Fransa Fransızca Video

Fransa'ya gelen yabancıların istekli entegrasyon politikası için 72 adet öneri

Bu rapor, Başbakan’a yönelik olarak, Val-d’Oise bölgesinin milletvekili Mr. Taché tarafından Şubat 2018’de geliştirilmiştir. Fransa’daki yabancıların daha iyi bir şekilde entegre olması için 72 adet öneri içerir. Paragraf 3.3.2’de “İş...
Politika belgeleri Fransa Fransızca Belge

Fransız kurumları tarafından görülen avukatlık uygulamaları

Bu kitapçık, 2016 yılında kurulan bir dernek olan Vox Populi tarafından, ayrımcılık, sosyal adaletsizlik ve eşitsizlik ile savaşta yer alan Fransız civil toplumunun oyuncularını desteklemek için geliştirilmiştir. Bu kitapçık İyi...
Metodolojiler ve pedagojik yaklaşımlar Fransa Fransızca Belge

Gabriela'nın Vaka Çalışması

Çalışma, SSCB'nin çöküşü nedeniyle kendi başına göç etme kararını alan Moldovalı bir muhasebeci olan Gabriela'nın “tutkusunu” anlatarak bakım sektöründeki mevcut koşulları analiz etmektedir. Bu çalışma, sadece bireyin göç ederken memleketinden...
Araçlar ve kaynaklar Yunanistan Yunan Belge

Göç Sonrası Entegrasyonu Kolaylaştıracak Programlar

Göç ve İltica Bakanlığı, yetişkin göçmenlerin Yunan toplumuna entegrasyonunu kolaylaştırmak için bir dizi iyi uygulamayı kamuoyuna açıkladı. Yetişkin göçmenler, ilköğretim eğitimi yeterliliğini elde etmek için İkinci Şans Okullarına katılabilir ve...
İyi uygulamalar Yunanistan Yunan Web sitesi

Göç ve cinsiyet: Uluslar arası göçte "kadınlaşma"

Junta de Andalucía tarafından desteklenen bu belge, cinsiyetçi perspektifde göç üzerine geniş bir bakış açısı sağlar. İçinde vaka analizlerini, araçlar için bir bölümü ve teorik bir çerçeveyi de içerir.
Araçlar ve kaynaklar İspanya İspanyolca Belge

Göç Videoları

Avrupa Birliği Yeniden İnşa Edenler Olarak Göçmenler ve Mülteciler Erasmus + KA2 Sınır Ötesi Kültürlerarası ve Toplumsal Girişimciler programı kapsamında oluşturulan bu video serileri yetişkin eğitmenlere göç sorunları ve zorlukları...
Araçlar ve kaynaklar Türkiye Türkçe Video

Göçle İlgili Yasal Çerçeve

Göçmenlerin Yunan toplumuna sosyal entegrasyonunu savunan 2910/2001, 3386/2005 ve en son 3536/2007 sayılı göç politikaları karara bağlandı. En son düzenlemeye dayanarak bekleme süresinin hızlandırılması, izin süresinin arttırılması ve 'uzun dönem...
Politika belgeleri Yunanistan Yunan Belge

Göçmen Eğitimi

IOM(Uluslararası Göç Örgütü), insani ve düzenli göçün göçmenlere ve topluma fayda sağladığı ilkesine dayanır. Hükümetler arası bir kuruluş olarak IOM, uluslararası toplumdaki ortaklarıyla birlikte şunun için çalışır: Göçün işlesel zorluklarının...
Metodolojiler ve pedagojik yaklaşımlar İsviçre İngilizce Belge

Göçmen entegrasyonunda iyi uygulamalar

İyi uygulamaların özeti: Madrid, Katalonya, Endülüs ve Murcia'daki kadın göçmenler hakkında, sosyal ve mesleki entegrasyon, ev hizmeti, istihdam eğitimi ve genel entegrasyon gibi çeşitli konuları kapsayan bilgi toplama. Bu belge,...
İyi uygulamalar İspanya İspanyolca Belge

Göçmen Entegrasyonunun Teşviki Ofisi - faydalı kaynaklar

Aşağıdakiler hakkında yararlı bilgiler ve bağlantılar içeren bir Resmi web sitesi: - Göçmen Entegrasyon Stratejisi - Uluslararası Göçmenler Günü - Topluluk Entegrasyon Fonu 2019 - Diğer finansmanlar - Göçmenler için:...
Araçlar ve kaynaklar İrlanda İngilizce Web sitesi

Göçmen İşçiler için Entegrasyon Önlemleri

2010 Yılında Yunan Hükümeti, 3863/2010 sayılı kanunun 20. maddesini yürürlüğe koyarak, bakım sektörlerinde kayıt dışı ortamların önlenmesi için “iş bileti” (Ergosimo) adlı bir yenilik uygulamaya koymuştur. İşverenler, bir dış kuruluş...
Politika belgeleri Yunanistan Yunan Web sitesi

Göçmen İstihdamı İçin Rehber

Bu kılavuz, yasal hak ve prosedürleri kapsayacak bir destek aracı olarak hem işverenler hem de çalışanlar ve rehberlik sunan herkes tarafından kullanılabilecek materyal sağlar. Aynı zamanda, resmi olmayan edinilmiş becerilerin...
Araçlar ve kaynaklar İspanya İspanyolca Belge

GÖÇMEN KADINLARIN OKULDIŞI EĞİTİMİNİN ÇOCUKLARININ EĞİTİME DEVAM DURUMUNA ETKİSİ

Bu araştırma, çeşitli ülkelerden gelen artan göçmen sayısını ve Türkiye'de karşılaştıkları mevcut sosyal ve ekonomik zorlukları ve engelleri incelemektedir. Araştırma, savaş nedeniyle Suriye ve Irak'tan ayrılan ve Türkiye'ye göç eden...
Araçlar ve kaynaklar Türkiye İngilizce Belge

Göçmen Kadınlar'ın bakım sektöründeki iş deneyimleri ve Türkiye'de ev işleri

Bu video 20 yıldır Türkiye’de yaşayan Filipin’li bir göçmen kadının röportajından oluşur. Kendi deneyimlerinden başlayarak, bakım sektöründeki diğer göçmen kadınların deneyimlerinden bahseder. Bu videoda Connie, göçmen kadınların deneyimlerinin yanısıra, Türkiye’ye...
Araçlar ve kaynaklar Türkiye İngilizce Türkçe Video

Göçmen Şeflerin Okulu

L’Ecole des Cuistots Migrateurs (Göçmen Şeflerin Okulu), mültecilere mutfak yönetimi alanında bir diploma kazanmayı hazır hale getirmeyi hedefler. Eğitim ücretsizdir ve dört buçuk ay sürer, bu eğitime 3 haftalık restoran...
İyi uygulamalar Fransa Fransızca Web sitesi

Göçmen ve Mülteci Adaptasyonu ve Refahını Destekleyen Eğitimciler için El Kitabı

Araçlar ve kaynaklar Türkiye Türkçe Belge

Göçmenler için Çok Yönlü Model: Göçmenlerin Becerilerinin Güçlendirilmesi

Yasal prosedürler, konjonktürler ve danışmanlık hizmetleri o kadar uygun olmadığından ve toplumun geri kalanındaki yetkililer iyi eğitilmemiş ve bilgilendirilmemiş olduğundan rahatlıkla söyleyebiliriz ki göçmenler resmi meslekler edinmek ve toplumun geri...
Projeler Yunanistan Bulgarca Fransızca İngilizce İspanyolca Portekizce Türkçe Yunan Belge Web sitesi

Göçmenler için Danışmanlık Hizmetleri

EŞİT Toplum girişimi programı, hem erkek hem de kadın göçmenler için bilgi ve danışmanlık hizmeti veren merkezler geliştirmiştir. Program aracılığıyla profesyonel danışmanlar, yasal ve psikososyal oturumlar, Yunanca öğretimi ve genel...
İyi uygulamalar Yunanistan İngilizce Yunan Belge Web sitesi

Göçmenler İçin Temel Rehber

Hukuki destek, eğitime erişim ve eğitim standardizasyonu gibi konularda rehberlik arayan bir göçmenin ihtiyaç duyacağı en temel ihtiyaçları kapsayan rehberdir.
Araçlar ve kaynaklar İspanya İspanyolca Belge

Göçmenler ve İş Fuarı - Yeni Topluluklar Ortaklığı

New Communities, Partnership tarafından düzenlenen ve yaklaşık 700 göçmenin bilgi ve destek alabilmesi için bir alan yaratmanın yanı sıra QQI (Kalite ve Nitelikler İrlanda) ve İstihdam ve Sosyal Koruma Bakanlığı...
Projeler İrlanda İngilizce Web sitesi

Göçmenlerin Başarılı Entegrasyonu için El Kitabı

Özellikle danışmanlar, eğitimciler veya diğer yetkililer için tasarlanmış göçmenlik entegrasyonunun nasıl teşvik edileceğine dair bilgilendirici materyal içeren bir el kitabı. Bu el kitabı, işgücü sömürüsü konusunda farkındalığı arttırmakta, göçmenleri eğitimlerinde...
Araçlar ve kaynaklar Yunanistan İngilizce Yunan Belge

Göçmenlerin bölgesel düzeyde güçlendirilmesi

“JMDI Araç Kutum” yerel paydaşlar (yerel yönetimler, sivil toplum, göçmen dernekleri, akademi, uluslararası kuruluşlar vb.) için göçün yerel kalkınma planlamasına nasıl dahil edileceğine ve Göçün gelişme potansiyeline dair esnek ve...
Araçlar ve kaynaklar UNDP Arapça Fransızca İngilizce İspanyolca Web sitesi

Göçmenlerin Daha İyi Entegrasyonu için Eğitim

Bu, göçmenler için topluma ve özel sektöre entegrasyon sağlayacak bir eğitim müfredatıdır. Bu eğitim programı, yetişkin öğrenciler için Avrupa ülkeleri arasındaki uçurumu azaltmayı amaçlamaktadır. Bu nedenle, “Göçmenleri Entegre Etmek için...
Metodolojiler ve pedagojik yaklaşımlar Türkiye Türkçe Belge

Güney Asya'dan Kadın Göçmen İşçileri Güçlendirmek

UN Women, Cinsiyete Duyarlı İstihdam ve İşe alım için bir araç kiti geliştirdi. Bu araç kiti, göçmen istihdam döngüsünde bulunan göçmen kadınların haklarının iyileştirilmesi ve korunmasını garanti altına almayı sağlar....
Araçlar ve kaynaklar Birleşmiş Milletler İngilizce Web sitesi

Hindistan'daki Bakım Sektörü için Öneriler

Hindistan'da, hükümet destekleme politikaları uygulamadığı ve bu alanı göz ardı ettiği için, bakım hizmetleri sektörü kötü durumdadır.Bu makale, bakıcıların desteğini artırmak için bazı politikalar önermektedir. Özetle, hükümet politika girişimlerinde bakıcıları...
Politika belgeleri Uluslararası Bakıcı Kuruluşları Birliği İngilizce Belge

HOPE: Mülteciler için 1000 eğitim ve destek kursu

Calais'ten 200 göçmen ile uygulanan PILOT deney projesinin başarısının ardından, İçişleri, Çalışma ve İskan Bakanlıkları ve 7 kuruluş tarafından desteklenen AFPA (ilk ulusal mesleki eğitim kuruluşu), mültecilere yönelik yeni bir...
Araçlar ve kaynaklar Fransa Fransızca Web sitesi

IMPE Projesi

IASIS, STK ve ortakları, işgücü piyasasına katılmak için mücadele eden ruh sağlığı sorunlarından etkilenen kişilerin eğitimcileri, danışmanları, bakıcıları veya mentorları için tasarlanmış, Erasmus+ tarafından finanse edilen ve “IMPE” adlı bir...
Projeler Yunanistan İngilizce Web sitesi

Incola Network Vakfı: Kadın İstihdamının değerlendirilmesi

Valladolid’de bulunan Red Incola, göçmenlerin karşılanması, eğitimi, ve istidam desteği, ve de farkındalığın artırılmasını sağlayan bir kurumdur. Bu kurum, arabuluculuk yoluyla yurt içinde istihdam edilen kadınları destekler, böylece diğer kurumlar...
Projeler İspanya İspanyolca Web sitesi

İrlanda Evde Bakım - QQI Seviye 5 Büyük Bilinçli Sağlık Desteği + ileri eğitim

İrlanda'da evde bakım çalışanları sağlayan bir ajans olan Irish Home Care, ajansa kaydolan yeni bakıcılara QQI Seviye 5 Sağlık Destek kursunu sunmaktadır. Bakıcılar, istihdam sağlandıktan sonra kurs ücretini taksitle geri...
Metodolojiler ve pedagojik yaklaşımlar İrlanda İngilizce Web sitesi

İrlanda'da bakım sektörlerinde çalışan göçmen kadınlar için tam finanse edilmiş QQI Seviye 5 Büyük Ödüllü Sağlık Destekleri Kursu

İrlanda Göçmen Hakları Merkezi , göçmen kadınlara QQI Seviye 5 Sağlık Destekleri kursunda tam olarak finanse edilen hizmetler sunmaktadır. Çoğu evde ve yatılı bakım sağlayıcılarının aşağıdaki niteliklere sahip olmasını gereklidir....
İyi uygulamalar İrlanda İngilizce Web sitesi

İrlanda'da Göçmen Hakları Rehberi - Crosscare, 2018

Crosscare bilgi rehberi, Crosscare Göçmen Projesi ve Crosscare Mülteci Servisi tarafından verilen eğitime eşlik edecek şekilde tasarlanmıştır. Aşağıdaki konularda bilgi sağlar: - İrlanda Vatandaşlık ve Göçmenlik Servisi (INIS) ve Garda...
Araçlar ve kaynaklar İrlanda İngilizce Belge

İrlanda'da Göçmen iş Arayanlar için Rehber – Entegrasyon Merkezi

EPIC program by Business in the Community Ireland (BITC), İrlanda'daki Göçmen iş arayanlar için Rehber hazırlanmasına yardımcı olmuştur. Rehber, İrlanda'daki işe alım süreci hakkında tavsiyelerde bulunur. Göçmen işçilerin istihdamı güvence...
Araçlar ve kaynaklar İrlanda İngilizce Belge

İrlanda'da Göçmen işçiler Hakkında Bilgiler

İrlanda Göçmen Hakları Merkezi tarafından İrlanda'daki göçmenlerle ilgili en yaygın sorulardan bazılarına bilgi ve cevaplar sağlamak üzere tasarlanmış bir broşür örnek verilebilir. Aşağıdakiler hakkında bilgi sağlamaktadır: - Göçle ilgili bazı...
Araçlar ve kaynaklar İrlanda İngilizce Belge

İrlanda'da yaşamak - Crosscare

İrlanda'da yaşamaya yeni başlayanlar için aşağıdaki konuları kapsayan Çevrim İçi bir kaynak: - Göç - Mülteciler - Barınma - Refah ve Sağlık - Kültür ve Toplum
Araçlar ve kaynaklar İrlanda İngilizce Web sitesi

İş Fırsatları (Mı-WOW) - Yeni Topluluklar Ortaklığı

Mi-WOW, Yeni Topluluklar Grubu'nun en yeni projesidir. Göçmen kadınların iş ararken İrlanda'da karşılaştıkları belirli engelleri keşfetmeyi ve aşmayı amaçlamaktadır. Proje, göçmen kadınları güçlendirmek, özgüvenlerini artırmalarına, potansiyellerini gerçekleştirmelerine ve İrlanda iş...
İyi uygulamalar İrlanda İngilizce Web sitesi

İş yerinde Kadınlar programı – Business in the Community Ireland (BICT)

Bıtc'nin İş Yerinde Kadınlar projesi, özellikle bakım sektörlerindeki göçmen kadınlara yönelik olmasa da, fayda sağlayabilir. Program göçmen kadınlara iş bulmak ve uzun vadeli istihdamda kalmak için yardımcı olmaktadır. Bire bir...
Projeler İrlanda İngilizce Web sitesi

İşçi Haklarının Korunması ve İşçi Kaçakçılığı ile İlgili Öneriler

Bu makalede yazarlar, işçi haklarının korunmasını iyileştirmek ve insan ticareti tepkilerini tetiklemek için politikalar önermektedir. İlk bölümle ilgili olarak: a) Müfettişler, kurum içi yerinde kontrollerin mümkün olmadığı için ev işçilerinin...
Politika belgeleri Yunanistan İngilizce Belge

İşsiz Bireyler için Kariyer Uzmanlığı Eğitim Programları

Sağlık Bakanlığı Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü Eğitim Dairesi Başkanlığı, Devlet Sağlık Hizmetleri Teşkilatı (OKYPY) Yönetim Kurulunun onayı ile Sağlık Çalışanlarına yönelik eğitim programlarının başlatılmasını planladı. Programın başarıyla tamamlanması, hastanelerde / doğum...
Projeler Kıbrıs Yunan Belge

İşsiz Göçmen Kadınlar İçin Uygulama Rehberi

Bu rehber bir yandan sosyo eğitimsel çevreyi daha iyi anlamak için gereken ana faktörleri, diğer bir yandan da iş piyasasına girmek için gereken temel bilgileri sağlamak amacıyla göçmen kadınlara hitap...
Araçlar ve kaynaklar İsviçre Fransızca Belge

İstihdam Sağlayıcılarına Göçmen İşçilerin Becerilerinin Tanınmasını Kolaylaştırılması Eğitimi

Şu anda dünyada 232 milyon göçmen bulur ve bunların 150 milyonu ya işgücünde yer alan ya da iş arayan göçmen işçilerdir. İşgücü göçü, birçok ülkede eğitim ve mesleki eğitim sistemlerinin,...
Metodolojiler ve pedagojik yaklaşımlar İsviçre İngilizce Belge

Kadın Bilgi Merkezi

İspanya’nın kuzeyinde yer alan bu kuruluş, kadınların, özellikle de göçmen olarak hassas durumda bulunanların yasal, iş ve ruh sağlığı konularında profesyonel tavsiye alabilecekleri bir “kadın bilgi merkezi” olarak hizmet verir.
İyi uygulamalar İspanya Euskera İspanyolca Web sitesi

Kadın Enstitüsü: Clara ve Sara projesi

İspanyol Hükümeti, Kadın Enstitüsü yoluyla, ulusal olarak farklı kurumlar tarafından yönetilen ve kadın göçmenlere hitap eden iki projeyi dstekler. Web sitesisinde bu projelerin ana amaçlarını görmek mümkündür.
Projeler İspanya İspanyolca Web sitesi

Kadın Göçmenlerin Toplumdaki Konumu ve İşgücü Piyasası

Ulusal Yerel Yönetim Okulu, okurları günümüz toplumunda ve işgücü piyasasında kadın göçmenlerin rolü hakkında eğitmeyi amaçlayan bilgilendirici bir el kitabı yayınladı. Kılavuz, Yunanistan'daki göç olgusunu, kadın göçmenlerin özelliklerini ve onlara...
Araçlar ve kaynaklar Yunanistan Yunan Belge

Kadın ve göç: Küresel bakım zinciri ve ailenin dönüşümü

İspanya'nın merkezindeki bir kadın göçmenin yaşam öyküsü üzerinden inşa edilen bu vaka çalışması, bize bir kadın bakıcının gözünden göçün farklı yönlerine ve bunların özel alan (aileler) ve kamusal alan üzerindeki...
Araçlar ve kaynaklar İspanya İspanyolca Belge

Kadınlar İşe Dönüyor

Kadınların İşe Dönüşü, İsveç, İngiltere, Polonya ve Türkiye ortaklığıyla Erasmus+ Stratejik Ortaklıkları kapsamında iki yıl boyunca finanse edilen bir projedir. Projenin ana hedefi (yerli, göçmen, mülteci ve engelli) her yaştan...
Projeler Türkiye İngilizce İsveç Web sitesi

Kaliyet Hükmü 1224/2009 17 Temmuz 2009 İş deneyimleri ile profesyonel yeterliliklerin edinilmesinin tanınması

Bu düzenlemeler, çalışma deneyimleri ile profesyonel yeterliliklerin edinilesinin tanınmasını sağlar. Bu Kraliyet Kararı, çalışma hayatı ya da gayri resmi eğitimler yoluyla edinilen profesyonel yeterliliklerin değerlendirilmesi ve akreditasyonu amacıyla sürdürelecek eylemleri...
Politika belgeleri İspanya İspanyolca Belge

Kamu ve gönüllü sektördeki ulusal ve gönüllü kuruluşları destekleme programı (SSNO) - Yeni Topluluklar Ortaklığı

Yeni Topluluklar Ortaklığı projesi SSNO, İrlanda'da yaşayan göçmenlere aşağıdaki bilgileri ve destekleri sağlamaktadır: - Yardım hattı - Açılan klinikler - Avukatlık - Dış destek hizmetlerine yönlendirme - Öğrenme desteği (ingilizce...
Projeler İrlanda İngilizce Web sitesi

Kamu Yönetimi ve Yenilikçi Eğitim Teknikleri Üzerine Tanıtım Bülteni

Endülüs Kamu Yönetimi Enstitüsü'nün öğretmenlere ve yönetici kadro yetiştirmeye rehber olmayı amaçlayan kitabı. "Yetişkinlerin etkili bir şekilde öğrenmesi için ne yapmalı?" bölümünde, yetişkin öğrenmesine özel atıfta bulunarak, öğretimde yeni teknolojileri...
Metodolojiler ve pedagojik yaklaşımlar İspanya İspanyolca Belge

Kanada Genelinde Kayıt Dışı Bakıcıları Destekleyen Politikalar

Kanada'nın yaşlı nüfusu hızla artmakta ve hükümet, geçmişte sektör ihmal edildiği için, alanın politikalarını ve koşullarını iyileştirmeye çalışmaktadır. Bakım çalışanlarının kaygı, tükenmişlik, sosyal dışlanma, eğitim eksikliği, düşük ücretle çalışma gibi...
Politika belgeleri Kanada İngilizce Belge

Kapsayıcı iletişim için pratik rehber

Bu pratik rehber, iş ya da kamu alanlarında cinsiyet dostu bir yaklaşım için iletişim esnasında aklımızda bulunması gereken önemli faktörleri sunar. Bu rehber ayrıca, göçmen bakış açısıdan kapsayıcılık üzerine çalışmak...
Araçlar ve kaynaklar İspanya İspanyolca Belge

Kariyer Merkezi Projesi

Bu proje, UNHCR ve İstanbul'daki Sultanbeyli Belediyesi ile ortaklaşa yürütülmektedir. Proje göçmenlere yönelik iş danışmanlığı hizmetlerini desteklemektedir. Proje aynı zamanda beceri geliştirme eğitimi ve mesleki gelişim eğitimi ile insanların becerilerini...
Projeler Türkiye İngilizce Türkçe Web sitesi

Karliyet Hükmü 2393/2004, 30 Aralık, 4/2000 Esas Yasal Düzenlemesinin Onayı, 11 Ocak, İspanya'daki yabancıların sosyal entegrasyonu ve özgürlükleri.

Yasal düzenlemeler, yabancıların sosyal entegrasyonu ve özgürlük haklarını gözetir. Bu politikalar, İspanya’daki çalışma ve oturumu mümkün kılmak üzere, karşılanması gereken gereklilik ve şatları düzenler. Bu gerekçe, İspanya’daki göçmenlerin kabulu temel...
Politika belgeleri İspanya İspanyolca Belge

Katılım İçin İstihdam

E4I, bir Erasmus + Programı AB projesidir ve amaçları şunlardır: - MNAR'ın (göçmenler, yeni gelenler, sığınmacılar ve mülteciler) sosyal ve işgücü katılımını sağlamak üzere en yenilikçi araçlara ve interaktif bir...
Projeler Avrupa Birliği Danimarka Fransızca İspanyolca İtalyan Web sitesi

Katılımcı Fotoğrafçılık Yoluyla Göçmen Kadınların Öğrenme Ve Öğretimi

Bu makalede, Kanada’ya yeni göçen Nova Scotia bölgesindeki kadınların dahil olduğu katılımcı fotoğrafçılık (Göçmenler Katılımcı Fotoğrafçılık İle Öğreniyor ve Hikaye Anlatıyor – 2013 - 2015) ve “Mülteci / Göçmenler ve...
Metodolojiler ve pedagojik yaklaşımlar Kanada İngilizce Belge

Kayıt Dışı Bakıcıları Güçlendirilmesi

Bakıcıların büyük çoğunluğunun kayıt dışı işçi olduğu bilinmektedir. Bakıma muhtaç bireylerin nüfusu, küçükler, yaşlılar, engelliler ve kronik hastalar gibi savunmasız bireylerden oluşmaktadır. Bakıcılar eğitim ve öğretimden yoksun olabilir ve bazen...
Projeler Yunanistan İngilizce Web sitesi

Kayıt Dışı Bakım Çalışanlarına Destek Sağlanması

Bu yazıda yazar, bakım çalışanlarının işgücü piyasasında kalmalarına, sosyal ve sağlık yardım ihtiyaçlarını karşılamalarına ve resmi profesyonel olma umutlarını artırmalarına yardımcı olmak için çoğunlukla hükümetler, yetkililer ve işverenler tarafından uygulanabilecek...
Araçlar ve kaynaklar Yunanistan İngilizce Yunan Belge Web sitesi

Kraliyet Hükmü 1620/2011, 14 Kasım, Özel istihdam ile aile servislerinin ilişkisini düzenler.

İspanya’daki yurtiçi çalışma yasaları. Bu yasanın gerekçesi, insanların ev hizmetinde çalışma, özel ya da mahrem ortamlarda bulunma faaliyetinin belirli koşullarının, ihtiyaç duymanın ve kendi düzenlemelerine sahip olmanın yeterince karakteristik olduğunu...
Politika belgeleri İspanya İspanyolca Belge

Külürlerarası Düşünme

İspanya Ulusal Tv kanalı tarafından hazırlanan bu klip, kültürlerarası düşünme ile ilgili bir münazarayı ve toplum uygulamalarına katkılarını gösterir.
Araçlar ve kaynaklar İspanya İspanyolca Video

MAV – Entegrasyonunu Destekleyecek Gönüllü Yetişkinlerin Çok Yönlü Eğitimi

Kasım 2017 – Ekim 2019 arası sürdürülen Erasmus+ stratejik ortaklığıdır. Bu proje göçmenlere Avrupa iş piyasasında daha iyi rehberlik edebilmek amacıyla “arkadaş” ya da “mentor” olarak yardım eden gönüllülere odaklanır...
Projeler Türkiye İngilizce Türkçe Web sitesi

Merida'daki savunmasız nüfus işgücü piyasasının yeniden entegrasyonu için iyi uygulamalar

Bu belge, Merida'da yaşayan hassas nüfusun işgücü piyasasına yeniden entegrasyonu sürecine ilişkin İyi uygulamaları bir araya getirir. işgücü piyasasına başarılı bir şekilde geri dönme üzerinde çalışırken cinsiyet değişkenini vurgulamanın çok...
İyi uygulamalar İspanya İspanyolca Belge

Mesleki Eğitim Rehberi

Bu ‘Mesleki Eğitim Rehberi’ YUVA kuruluşu tarafından, özellikle genç göçmenler için hazırlanmış bir video serisidir. YouTube aracılığıyla ulaşılabilen bu videolarda, profesyonel ve mesleki eğitimin tanımı, ve bu bağlamda desteklenen kurumlar...
Araçlar ve kaynaklar Türkiye Arapça Türkçe Video

Mujeres Opañel: Kariyer Yolu

Mujeres Opanel Derneği, cinsiyet ve farklılık bakış açısından yola çıkarak, dezavantajlı kadınları önde tutarak, onlara güçlendirme sağlayarak ve hayat standartlarını yükselterek, sosyal refah servisleri ve kaynakları sağlamayı hedefler. Temel proje...
Projeler İspanya İspanyolca Web sitesi

Mülteciler çalışıyor: Ekonomik getiri sağlayan insani bir yatırım

Bu ayrıntılı analiz "mültecileri karşılamak insancıl ya da yasal bir zorunluluk değildir, pek çok verimsiz ekonomik paydaşa bir yatırımdır" görüşünün aksine, okuyucuyu veriler, çizelgeler, teoriler ve gerçeklerle, mültecilerin tehdit olarak...
Metodolojiler ve pedagojik yaklaşımlar Uluslararası İngilizce Belge

Mülteciler İçin Güçlü Sivil Toplum Projesi

Göçmenler için Güçlü Sivil Toplum Projesi, Sivil Toplum Destek Programı II kapsamında Avrupa Birliği tarafından finanse edilir, İtalya’dan CEIPES kurumu işbirliği ile KADEM tarafından yürütülür. Projedeki raporlar, NGO ile çalışan...
Araçlar ve kaynaklar Türkiye İngilizce Web sitesi

Mülteciler İçin Rehber

Uluslararası korumadan yararlananların yanı sıra işverenler ve sosyal hizmet uzmanlarına yönelik olan Info Emploi Réfugiés(Mülteci İstihdam Bilgisi), olabildiğince fazla sayıda insan tarafından erişilebilir ve her hedef kitle için özel olarak...
Araçlar ve kaynaklar Fransa Fransızca Belge

Mültecileri Güçlendirme Projesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Birleşmiş Milletler Yüksek Temsilcisi tarafından yürütülen “Mültecileri Güçlendirme Projesi” kadınların istihdamını destekleyen bir projedir. Mülteci kadınlar, Altındağ BELMEK’de açılan dikiş kursları ile gelinlik dikme kursu alırlar....
İyi uygulamalar Türkiye Türkçe Web sitesi

Mültecilerin Sözleri - Hamad, AFPA'da aşçılık eğitimi alıyor

Bu video, APFA tarafından yürütülen HOPE (UMUT) eğitim programının bir parçası olarak aşçılıktaki çıraklık eğitimini içerir. Daha fazla bilgi , kaynak numarası 123’te gösterilmiştir.
Araçlar ve kaynaklar Fransa Fransızca Video

Örgün ve Yaygın Eğitim

Bu video, örgün, yaygın ve eğitimin ne anlama geldiğini açık bir şekilde açıklarken, örnekler vererek ve her birinin artılarını ve eksilerini vurgular.
Araçlar ve kaynaklar İspanya İspanyolca Video

ÖZEL DEVAM EDEN EĞİTİM TEKLİFLERİ "Göçmen ve Sığınmacı"

Bu eğitim teklifi IRTS (Bölgesel Sosyal Hizmet Enstitüsü) tarafından sağlanmaktadır. Sosyal, mediko-sosyal ve sağlık sektöründeki profesyonellere, gönüllülere veya göçmenler veya sığınmacılarla çalışan tüm paydaşlar içindir. Bu eğitim altı özel eğitim...
Araçlar ve kaynaklar Fransa Fransızca Belge Web sitesi

Pai'r: Genç mültecilerin sosyal içermesini teşvik etme

Fransız Kızıl Haçı tarafından uygulanan ve ilgili tüm kişilerin genç mültecilerin sosyal içermesini teşvik etmek ve desteklemek için yürütülen projeler oluşturmasını veya bunlara katılmasını sağlayan Çevrim İçi bir platform. Bu...
Araçlar ve kaynaklar Fransa Fransızca Çevrimiçi Platform

PROACTE PROGRAMI

PROACTE Programı, iş piyasasını daha iyi tanımlamayı ve profesyonel projeleri yeniden tasarlamayı amaçlar. Bu program,Genova ve İsviçre’nin Fransızca konuşulan kısmındaki kalifiye göçmen kadınların mesleki hayata dahiliyeti sürecini destekleyen DECOUVRIR kuruluşu...
Araçlar ve kaynaklar İsviçre Fransızca Web sitesi

Procomar Valladolid Göçmen Projesi

Procomar, Valladolid’de göçmenlerin gelişinden uyum sağlamasında kadar onlarla çalışan bir kurumdur. Güçlendirme imkanlarına ulaşımın ve başarı şansını artırmak için kişisel gelişimin sağlandığı bir projedir.
Projeler İspanya İspanyolca Web sitesi

Refah Çeşitlenmeleri ve Bakım İşleri Sektörü

AB'de 50 ila 100 milyon bakım işçisi olduğu tahmin edilmektedir. Bunların büyük çoğunluğu kayıt dışı olduğundan, doğum yardımı alamazlar, asgari ücretten daha az ücret alırlar ve izin verilenden daha uzun...
Araçlar ve kaynaklar Yunanistan Yunan Belge

Rekabet: Dijital araç kutusu

Competendo'nun dijital araç kutusu, misyonunu takip eden, teorik boyut (yeterlilik kavramı ve doğrulama çerçeveleri), toplumsal etki (sosyo-politik boyut) ve aktörlerin resmi ve resmi olmayan somut çalışma alanları arasında bir köprü...
Araçlar ve kaynaklar Avrupa Birliği İngilizce Web sitesi

REST projesi

REST projesinin temel amacı, personel yöneticilerinin mültecileri istihdam etme ve mültecilerle başarılı bir şekilde etkileşim kurma konusundaki yetkinliklerini ve istekliliğini artırmaktır. Proje, mültecileri istihdam etme sürecinde işletmelere yardımcı olmak için...
Projeler Avrupa Birliği Fransızca İngilizce Belge Web sitesi

Sığınmacı ve göçmenlerin entegrasyonu için profesyonel ve sosyal-eğitimsel bir yol olmak üzere öğrenme kiti

Bir STK olan AMSED tarafından geliştirilen bir araç kiti. Sosyal içermelerini artırmak için göçmenlere ve sığınmacılara yönelik ipuçları içerir. Bu çıktı Erasmus + Programı tarafından finanse edilmiştir.
Araçlar ve kaynaklar Uluslararası STK Fransızca Web sitesi

Sığınmacıların istihdamı için daha güçlü bir işbirliği için rehber

Ev sahibi iletişim ağının yöneticisi olan FEDASIL, yönergeleri birkaç Avrupalı ortakla işbirliği içinde geliştirmiştir. Bu belge, göçmenler ve sığınmacılarla ilgili verileri, Avrupa'daki işgücü kapsayıcılığının çerçevesinin bir değerlendirmesini ve Tarama, Beceri...
Metodolojiler ve pedagojik yaklaşımlar Belçika Fransızca Belge

Southside Partnership Kadın Programı ingilizce Dersleri ve İletişim -Entegrasyon Programı

İrlanda'da göçmenlere İngilizce dil kursları sunan birkaç kuruluş varDIR. Southside Partnership tarafından sağlanan Entegrasyon Programı, özellikle göçmen kadınlar için İngilizce dil kursları sunmaktadır. Sınıflar özellikle bakım sektörlerindeki göçmen kadınlara yönelik...
Metodolojiler ve pedagojik yaklaşımlar İrlanda İngilizce Web sitesi

Tanımlamalar ve İyi Uygulamalar. Yurt içi istihdamda eşitlik: Sosyal İşgücünde İyi uygulamaların Eklenmesi

Bu belge, özellikle bakım sektöründe çalışan, ayrımcılığa karşı haklarına saygı duyulması için savaşan kadınlar tarafından karşılaşılan problemlere karşı derinden ve yakından bir bakış açısı sunmak için, ortak çalışmadan gelen öncelikleri...
İyi uygulamalar İspanya İspanyolca Belge

Teklif Çağrıları- mülteciler için mesleki kapsayıcılık

Çalışma Bakanlığı tarafından yürütülen bu teklif çağrısı, sığınmacı ve mesleki dahiliyet ya da eğitim konusunda uzman olmak için geçmişten gelen veya yeni oluşan kamu ve özel sektör paydaşları arasında yeni...
Araçlar ve kaynaklar Fransa Fransızca Belge

Toplumsal Kapsayıcılık ve Topluluk Aktivasyon Programı -Yeni Topluluklar Ortaklığı

İrlanda'da yaşayan göçmenlere yönelik Yeni Topluluklar Ortaklığı'nın Toplumsal Kapsayıcılık ve Toplum Aktivasyon Programı, yoksulluğun azaltılmasına yardımcı olmayı ve yerel ve bölgesel katılım ve işbirliği yoluyla toplumsal kapsayıcılık ve eşitliği teşvik...
Projeler İrlanda İngilizce Web sitesi

Türkiye'de Belgesiz Göçmen Kadınlar ve Sosyal Hizmetler

Bu makale popüler bir olgu olan göçün kadınlaşması konusunu ele almaktadır. İnsanları başka bir ülkeye göç etmeye iten sosyal, ekonomik veya zorunlu nedenler onları dezavantajlı bir konuma getirebilir. Bu dezavantajlı...
Politika belgeleri Türkiye Türkçe Web sitesi

Türkiye'de Yaşayan Suriyeli Göçmen Kadınların Entegrasyon Süreci

Bu araştırma, göçmen kadınların göç öncesi ve sonrasında karşılaştıkları zorlukları incelemek, bu zorluklara çözüm bulmak ve daha iyi bir sosyal entegrasyon ortamı sağlamak için yeni sosyal politikalar sunmak amacıyla hazırlanan...
Politika belgeleri Türkiye Türkçe Belge

Ücretsiz online Bakım eğitim kursları

Reed UK, bir dizi farklı alanda bakım eğitiminde ücretsiz Çevrim İçi sertifikalı kurslar sunmaktadır: örneğin: - "Gelecekteki kariyeriniz burada başlar: bir NHS sağlık bakım destek çalışanı olmak; Yaşam Sonu Bakım...
Metodolojiler ve pedagojik yaklaşımlar Birleşik Krallık İngilizce Web sitesi

Ücretsiz Sağlık ve Esenlik kursu (Destek Çalışması) Seviye 3

Sağlık ve Esenlik Sertifikası (Destek Çalışması) Seviye 3 Yeni Zelanda'da ücretsiz olarak sunulmaktadır. Kurs, sağlık sektörünü tanıtır ve tamamlandıktan sonra, öğrenciler toplumdaki ihtiyaç duyan insanlara bakacak güven ve bilgiye sahip...
Metodolojiler ve pedagojik yaklaşımlar Yeni Zelanda İngilizce Web sitesi

Uluslararası İş Eğitimi İçin İkili Çalışma

İş İçin İkili Çalışma, 50 yaaş üzeri, ilgili alanda profesyonel deneyim sahibi ve iş arayanları destekleyip, mentorluk yapabilecek kişilerle işsiz genç göçmenleri bir araya getirir. Mentor ve eğitim alan kişi,...
Metodolojiler ve pedagojik yaklaşımlar Belçika Fransızca İngilizce Web sitesi

Üniversiteye Erişim- UCL Louvain Belçika

Üniversiyete Erişim, üniversitede okumayı planlayan sığınmacı ve mülteciler için bir üniversiteye hazırlık programıdır. Minimum düzeyde ulusal dili bilmeleri gerekir. Aşağıda belirtilen üç tür aktiviteye katılabilirler: 1. Fransızca kursları 2. Kendi...
Araçlar ve kaynaklar Belçika Fransızca İngilizce Web sitesi

Uzun Süreli Bakım Sigortası: Japonya

2010 Yılında Japonya, dünyadaki yaşlı nüfusunun en yüksek yüzdesine sahipti, ancak ülkede var olan sigorta belirsizliği nedeniyle bakım sektöründe çok az kişi çalışıyordu. Hükümet sürekli olarak ev içi bakım sektörünü...
Politika belgeleri Japonya İngilizce Belge

Vatandaş Hareketi

Göçmenler için vatandaşlık girişimlerinin haritalandırılması. Fransa’daki 1200 girişim, Web sitesisi tarafından sağlanan haritada belirlendi. Bu alandaki bütün girişimler, Web sitesinin anasayfasındaki “Yeni Girişimler” butonu ile erişilebilir olan, online form yoluyla...
Araçlar ve kaynaklar Fransa Fransızca Web sitesi

YAŞAM BECERİLERİ ÖĞRENME MERKEZİ

Bu proje, Türkiye’deki mültecilein sürdürülebilir yaşamına katkı sağlamak için ev sahibi halk ile uyumu güçlendirerek, yaşam becerilerinin eğitimi ve okul destek programları ile mültecilerin öz güvenini geliştirmeyi amaçlar. Bu proje...
İyi uygulamalar Türkiye İngilizce Türkçe Video

Yaşam Fırsatları - Daha Fazla Fırsat, Daha İyi Yaşamlar

Bu proje, Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin (SUTP) ve ev sahibi toplulukların ekonomik ve sosyal dayanıklılığını güçlendirmek amacıyla Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ile ortaklaşa yürütülmektedir. Hükümet tarafında, genel koordinasyon Aile, Çalışma...
Projeler Türkiye Türkçe Web sitesi

Yaşlılar için Yatılı Bakım Düzenlemeleri için Ulusal Kalite Standartları (2016– - Sağlık Bilgi ve Kalite Kurumu (HIQA)

Yaşlılar için Yatılı Bakım Ortamlarının Ulusal Kalite Standartları (2016) Ulusal Sağlık Bilgi ve Kalite Kurumu tarafından geliştirilmiştir ve 8 tema altında yatılı bakım ortamları düzenlenmelerineilişkin kalite standartları sunar. Yedinci tema...
Politika belgeleri İrlanda İngilizce Belge

Yeni Topluluklar Ortaklığı - Web Seminerleri

İrlanda'da yaşayan göçmenler için oluşturulan Yeni Topluluklar Ortaklığı tarafından faydalı web seminerleri kaynağı. Konular arasında 'finansmanınızı anlamak', 'sağlık hizmetlerine erişim' ve diğer ilgili konular yer alır. - Devlet Daireleri -...
Araçlar ve kaynaklar İrlanda İngilizce Web sitesi

Yetişkin Eğitimi El Kitabı Unsurları

Yetişkin Eğitimciler için Eğitim Teknolojileri Enstitüsü Kılavuzu. Eğitimsel müdahale (öğrenme türleri, bireysel yetişkin, yetişkin öğrenmesi, öğrenme güçlükleri, yetişkin durumunda heterojenlik vb.), tipoloji ve işlevler, kültürel, sosyal ve emek eylemi ve...
Metodolojiler ve pedagojik yaklaşımlar İspanya İspanyolca Web sitesi

Yetişkin Eğitimi Üzerine Tanıtım Bülteni: Yaşam için Öğrenme 2000

Yetişkin Eğitimi Üzerine Tanıtım Bülteni: Yaşam için Öğrenme 2000, İrlanda'da yetişkin eğitiminin üç temel ilkeye dayanması gerektiğini belirtir: 1 / sistematik bir yaklaşım 2 / erişim eşitliği 3 / kültürlerarası...
Politika belgeleri İrlanda İngilizce Belge

Yetişkin Eğitmenler için Öz Değerlendirme Çerçevesi

Bu çerçeve, mültecilerin ve göçmenlerin hayatlarını yeniden inşa etmelerine, yeni toplumlarına alışmalarına ve kendi ülkelerine geri katkıda bulunmalarına destek olmak amacıyla “Yeniden Yapılandırmacı olarak Göçmenler ve Mülteciler” projesinin sonucudur. Bu...
Araçlar ve kaynaklar Türkiye Türkçe Belge

Yetişkin Göçmenler için Girişimcilik Eğitimi Önerileri

Bu, göçmen yetişkin eğitimi eğitmenleri için öneriler sunan bir blogdur. Gerçekleri göz önünde bulundurarak, yetişkinler genellikle yaşamlarıyla ilgili konuları öğrenme eğilimindedir ve bu, yetişkin göçmen öğrencilerle çalışırken akılda tutulmalıdır. Düzenli...
Metodolojiler ve pedagojik yaklaşımlar Türkiye Türkçe Web sitesi

Yetişkin Mülteciler İçin Dil Desteği

Avrupa Konseyi, mültecilerin bulundukları ülkede en kısa sürede iletişim kurabilmeyi öğrenmesi önemli olduğu için, yetişkin mültecilere dil desteği sağlayan kurumlara pratik bir destek sağlamak için Çevrim İçi bir araç kiti...
Metodolojiler ve pedagojik yaklaşımlar Avrupa Konseyi Alman Fransızca İngilizce İtalyan Türkçe Yunan Video

Yurt İçindeki Göçmen Kadınların Sosyal ve Ekonomik Varlığı Stratejileri Üzerine Sosyoloji Analizi Bitirme Tezi

Bu bitirme tezi, bakım sektöründe çalışan göçmen kadınların sosyal ve ekonomik stratejilerinin analizi üzerine doktora tezinin bir parçası olarak hazırlandı. Bu araştırma; göç etme süreci, Türkiye’ye varış ve iş bulma,...
Araçlar ve kaynaklar Türkiye Türkçe Belge

Zihinsel Sorunlardan Etkilenen Bakıcılar için El Kitabı

Bu El kitabı, ciddi zihinsel sorunları olan insanlara karşı şefkat oluşturmaya ve toplumda başa çıkmak zorunda oldukları zorluklara karşı farkındalığını artırmaya çalışır. Bu kılavuzu okuduktan sonra, hem resmi hem de...
Metodolojiler ve pedagojik yaklaşımlar Yunanistan İngilizce Belge