Digital Library

Kaliyet Hükmü 1224/2009 17 Temmuz 2009 İş deneyimleri ile profesyonel yeterliliklerin edinilmesinin tanınması

Bu düzenlemeler, çalışma deneyimleri ile profesyonel yeterliliklerin edinilesinin tanınmasını sağlar. Bu Kraliyet Kararı, çalışma hayatı ya da gayri resmi eğitimler yoluyla edinilen profesyonel yeterliliklerin değerlendirilmesi ve akreditasyonu amacıyla sürdürelecek eylemleri sürecini belirler. Bunla beraber, hedefleri, ölçmenin kurallarını ve prosedürünü de belirler.

VERİ

 • Kategori
  Politika belgeleri
 • Kaynak Ülke
  İspanya
 • Dil
  İspanyolca
 • Kaynak Türü
  Belge

LİNKLER

Project n° 2020-1-FR01-KA204-080142

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.