Digital Library

Göçmenlerin Daha İyi Entegrasyonu için Eğitim

Bu, göçmenler için topluma ve özel sektöre entegrasyon sağlayacak bir eğitim müfredatıdır. Bu eğitim programı, yetişkin öğrenciler için Avrupa ülkeleri arasındaki uçurumu azaltmayı amaçlamaktadır. Bu nedenle, “Göçmenleri Entegre Etmek için Yerel Organların Öğrenilmesi – LL2II” projesi kapsamında, topluma ve ekonomik / sosyal sektörlere entegrasyonu sağlamak için gerekli bilgi ve becerileri geliştirmek üzere eğitim müfredatı geliştirilmiştir.
Eğitim programının hedef grupları:
* Göçmenlerle çalışan işyerleri, kamu görevlileri, yerel yönetim personeli
• Sivil toplum kuruluşları
* Göçmenlere hizmet veren yöneticiler, eğitmenler ve danışmanlar
* Göçmenler için çalışan gönüllüler
* Mesleki Eğitim ve Öğretim Sektörü (MEÖ)
Müfredat içerisinde aşağıda belirtildiği gibi öğretme ve öğrenme modülleri bulunmaktadır:
* Göç akışı – özellikleri ve ilerleme
* Göç bağlamı
* Kültürlerarası yeterlilikler
* Bireysel durum analizi ve problem çözme
* Göçmen entegrasyonu metodolojileri

VERİ

 • Kategori
  Metodolojiler ve pedagojik yaklaşımlar
 • Kaynak Ülke
  Türkiye
 • Dil
  Türkçe
 • Kaynak Türü
  Belge

LİNKLER

Project n° 2020-1-FR01-KA204-080142

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.