Digital Library

Kanada Genelinde Kayıt Dışı Bakıcıları Destekleyen Politikalar

Kanada’nın yaşlı nüfusu hızla artmakta ve hükümet, geçmişte sektör ihmal edildiği için, alanın politikalarını ve koşullarını iyileştirmeye çalışmaktadır. Bakım çalışanlarının kaygı, tükenmişlik, sosyal dışlanma, eğitim eksikliği, düşük ücretle çalışma gibi durumlar yaşadıkları veya ücretsiz gönüllü hizmetler sağladığı görülmektedir. Gelişmiş ülkeler, yasal ve sigorta korumalarını iyileştirerek gayri resmi bakıcıları desteklemek için politikalar geliştirmektedir ve Kanada Hükümeti de bu kritik önlemleri takip etmektedir. Yayınlanan bu makale mevcut politikaları derinlemesine analiz etmekte ve olası yasal engelleri belirlemektedir.

VERİ

 • Kategori
  Politika belgeleri
 • Kaynak Ülke
  Kanada
 • Dil
  İngilizce
 • Kaynak Türü
  Belge

LİNKLER

Project n° 2020-1-FR01-KA204-080142

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.