Göçmenlerin bölgesel düzeyde güçlendirilmesi

“JMDI Araç Kutum” yerel paydaşlar (yerel yönetimler, sivil toplum, göçmen dernekleri, akademi, uluslararası kuruluşlar vb.) için göçün yerel kalkınma planlamasına nasıl dahil edileceğine ve Göçün gelişme potansiyeline dair esnek ve kapsamlı bir araç sunmaktadır. Araç Kutusunun içeriği, yerel paydaşlardan ve göç ve kalkınma konularında çalışan uygulayıcılardan belirlenen özel ihtiyaçlara doğrudan yanıt olarak tasarlanmıştır.