Katılım İçin İstihdam

E4I, bir Erasmus + Programı AB projesidir ve amaçları şunlardır: – MNAR’ın (göçmenler, yeni gelenler, sığınmacılar ve mülteciler) sosyal ve işgücü katılımını sağlamak üzere en yenilikçi araçlara ve interaktif bir modele sahip profesyoneller için entegre bir eğitim programı geliştirmek. – Kamu kurumlarının ve şirketlerin desteği ve işbirliği ile MNAR’ın entegre desteğini yürütmek için göçmenlerle çalışan […]

Göçmenlerin bölgesel düzeyde güçlendirilmesi

“JMDI Araç Kutum” yerel paydaşlar (yerel yönetimler, sivil toplum, göçmen dernekleri, akademi, uluslararası kuruluşlar vb.) için göçün yerel kalkınma planlamasına nasıl dahil edileceğine ve Göçün gelişme potansiyeline dair esnek ve kapsamlı bir araç sunmaktadır. Araç Kutusunun içeriği, yerel paydaşlardan ve göç ve kalkınma konularında çalışan uygulayıcılardan belirlenen özel ihtiyaçlara doğrudan yanıt olarak tasarlanmıştır.

Göçmen İstihdamı İçin Rehber

Bu kılavuz, yasal hak ve prosedürleri kapsayacak bir destek aracı olarak hem işverenler hem de çalışanlar ve rehberlik sunan herkes tarafından kullanılabilecek materyal sağlar. Aynı zamanda, resmi olmayan edinilmiş becerilerin yanı sıra kendi ülkelerinde inşa edilen becerilere değer vermek de dahil olmak üzere, eşit fırsatlar sunmak için izlenecek bir yol sunar.

Değerlendir: Yeterliliklerin sürekli değerlendirilmesi için araçlar ve istihdam desteğine yönelik yaklaşımlar

Bu Çevrim İçi değerlendirme aracı, şirketlerden ve eğitim merkezlerinden eğitmenler ve öğretmenler için faydalı bir kaynak olarak tasarlanmıştır. Değerlendirme aracı, çalışanların ve adayların performans göstergelerine ve ayrıca bireysel proje ile şirketlerin ve işletmelerin ihtiyaçları arasındaki ilişkinin önemine odaklanarak değerlendirmelerine yardımcı olacaktır.

Kapsayıcı iletişim için pratik rehber

Bu pratik rehber, iş ya da kamu alanlarında cinsiyet dostu bir yaklaşım için iletişim esnasında aklımızda bulunması gereken önemli faktörleri sunar. Bu rehber ayrıca, göçmen bakış açısıdan kapsayıcılık üzerine çalışmak üzere de kullanılabilr.

Bakım ve eşit(siz)lik üzerine hikayeler

Bu belge bakım sektöründe çalışan ve eşitsizliğe maruz kalan göçmen kadınları anlatan bir derlemedir. Belgenin sonunda, özel alanlarda gerçekleştirilen bakım hizmetlerininde yaşanan, farkındalık geliştirmeye duyulan ihtiyaç, değer verme gibi bazı zorlukların altı çizilir.

Kadın ve göç: Küresel bakım zinciri ve ailenin dönüşümü

İspanya’nın merkezindeki bir kadın göçmenin yaşam öyküsü üzerinden inşa edilen bu vaka çalışması, bize bir kadın bakıcının gözünden göçün farklı yönlerine ve bunların özel alan (aileler) ve kamusal alan üzerindeki etkilerine rehberlik ediyor ve küresel bir bağlantı kuruyor.

Örgün ve Yaygın Eğitim

Bu video, örgün, yaygın ve eğitimin ne anlama geldiğini açık bir şekilde açıklarken, örnekler vererek ve her birinin artılarını ve eksilerini vurgular.

Göçmenler İçin Temel Rehber

Hukuki destek, eğitime erişim ve eğitim standardizasyonu gibi konularda rehberlik arayan bir göçmenin ihtiyaç duyacağı en temel ihtiyaçları kapsayan rehberdir.